fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM HONSHU (XJ) 6วัน 3คืน – J052029

รหัสทัวร์ : J052029
เดินทาง : Mar-Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระจุใจ พร้อมกินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  เกียวโต  อาราชิยาม่า (ชมซากุระ)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) ยามานาชิ  ล่องเรือโจรสลัด  สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ)  โตเกียว วัดอาซะกุซ่า  สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ช้อป : ย่านซาคาเอะ ชินจูกุ เอออนพลาซ่า ชิซุยเอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น
พิเศษ : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระจุใจ พร้อมกินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J052029 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  โอซาก้า  เกียวโต  อาราชิยาม่า (ชมซากุระ)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) ยามานาชิ  ล่องเรือโจรสลัด  สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า  สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ)  ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ชิซุยเอาท์เล็ท  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม25-3034,900
มีนาคม
25-3034,900
เมษายน2-734,900
เมษายน
2-734,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
2 สนามบินคันไซ - โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า PRINCE GARDEN SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นาโกย่า – ทะเลสาบปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) FUJI ZAKURA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด – สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ ROSE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซะกุซ่า – สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
 • โรงแรม
 • PRINCE GARDEN SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ทะเลสาบปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ)
 • โรงแรม
 • FUJI ZAKURA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด – สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ROSE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซะกุซ่า – สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม