fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM KANSAI (XJ) 6วัน 3คืน – J052048

รหัสทัวร์ : J052048
เดินทาง : Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ ชมซากุระ ตามฤดูกาล ช่วงวันหยุดจักรีและสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คันไซ  เกียวโต  อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว)  ป่าไผ่  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ)  ย่านกิออน  โอซาก้า ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) สถานีแมวเหมียว  โอซาก้า นารา  วัดโทไดจิ  สวนนารา (ชมซากุระ)  โกเบ  ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ  อาริมะออนเซ็น  แช่เท้าในออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อป : ตลาดคุโรชิโอะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ช้อปปิ้งอุเมดะ เอออน พลาซ่า ริงคุ เอาท์เล็ท
พิเศษ : แวะโกเบ ชมซากุระตามฤดูกาล / Free wifi on bus

J052048 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ คันไซ  เกียวโต  อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว)  ป่าไผ่  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ)  ย่านกิออน  โอซาก้า ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก)  ตลาดคุโรชิโอะ  สถานีแมวเหมียว  โอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ นารา  วัดโทไดจิ  สวนนารา (ชมซากุระ)  โกเบ  ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ  อาริมะออนเซ็น  แช่เท้าในออนเซ็น  โอซาก้า  ช้อปปิ้งอุเมดะ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า  ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน2-7 / 3-8 / 13-18 / 14-19 / 15-20 35,900
เมษายน
2-7 / 3-8 / 13-18 / 14-19 / 15-20 35,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ
2 คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) – ย่านกิออน – โอซาก้า FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
3 โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
4 โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
5 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) – ย่านกิออน – โอซาก้า
 • โรงแรม
 • FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ
 • โรงแรม
 • FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม