fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM KANTO (TG) 6วัน 3คืน – J0520101

รหัสทัวร์ : J0520101
เดินทาง : Mar-Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ช่วงซากุระบาน วันหยุดจักรี
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮาเนดะ  คามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค (ชมซากุระ)  โตเกียว วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  แม่น้ำสุมิดะ (ชมซากุระ)  ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ เทศกาลชมทิวลิปแห่งเมืองซากุระ  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าเมจิ
ช้อป : โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ  ช้อปปิ้งวีนัสฟอร์ต & ไดเวอร์ซิตี้ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น
พิเศษ : โอชิโนะ ฮัคไค (ชมซากุระ) / ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ (ชมซากุระ) / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J0520101 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ  คามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค (ชมซากุระ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  แม่น้ำสุมิดะ (ชมซากุระ)  ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งโอไดบะ  ช้อปปิ้งวีนัสฟอร์ต & ไดเวอร์ซิตี้ เทศกาลชมทิวลิปแห่งเมืองซากุระ  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าเมจิ  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม26-3147,900
มีนาคม
26-3147,900
เมษายน3-847,900
เมษายน
3-847,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ฮาเนดะ – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – แม่น้ำสุมิดะ (ชมซากุระ) – ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ช้อปปิ้งวีนัสฟอร์ต & ไดเวอร์ซิตี้ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – เทศกาลชมทิวลิปแห่งเมืองซากุระ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาเนดะ – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – แม่น้ำสุมิดะ (ชมซากุระ) – ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ช้อปปิ้งวีนัสฟอร์ต & ไดเวอร์ซิตี้
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – เทศกาลชมทิวลิปแห่งเมืองซากุระ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม