fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM KANTO (XJ) 6วัน 3คืน – J052030

รหัสทัวร์ : J052030
เดินทาง : Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ืทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระจุใจ กินขาปูยักษ์ไม่อั้น แช่ออนเซ็น
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) ยามานาชิ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ)  โตเกียว คามาคูระ  วัดโคโตคุอิน  พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ) วัดอาซะกุซ่า  สวนสุมิดะ (ชมซากุระ) หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ย่านเมืองเก่าซาวาระ 
ช้อป : โกเทมบะ เอาท์เล็ท ย่านชินจูกุ ห้างทาเคยะ เอออนมอลล์ ชิซุยเอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ชมซากุระจุใจ กินขาปูยักษ์ไม่อั้น แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

J052030 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  นาริตะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ)  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท ยามานาชิ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  คามาคูระ  วัดโคโตคุอิน  พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ)  ช้อปปิ้งห้างทาเคยะ  วัดอาซะกุซ่า  สวนสุมิดะ (ชมซากุระ) หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งเอออนมอลล์  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น + แช่น่ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-633,900
เมษายน
1-633,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 สนามบินนาริตะ – นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งห้างทาเคยะ ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งห้างทาเคยะ
 • โรงแรม
 • ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม