fbpx

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา ล้านนาม่วนใจ๋ ช่วงสงกรานต์ 4วัน 3คืน CNX10 – TH542146

รหัสทัวร์ : TH542146
เดินทาง : Apr 2021
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา ล้านนาม่วนใจ๋ ช่วงสงกรานต์ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999 ฿ 5,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ลำปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง  แพร่  วัดพระธาตุช่อแฮ  ถนนคนเดิน  วนอุทยานแพะเมืองผี  บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ  พะเยา  กว๊านพะเยา  วัดกลางน้ำ  วัดศรีโคมคำ  อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  เชียงใหม่  วัดอุโมงค์  โครงการบ้านข้างวัด  วัดศรีสุพรรณ  ถนนคนเดินวัวลาย  วัดพระธาตุดอยคำ  พระธาตุดอยสุเทพ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระสิงห์  VERSAILLES DE FLORE   ตลาดวโรรส  ONE NIMMAN   ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กิน : ข้าวซอย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ลำปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง  แพร่  วัดพระธาตุช่อแฮ  ถนนคนเดิน  วนอุทยานแพะเมืองผี  บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ  พะเยา  กว๊านพะเยา  วัดกลางน้ำ  วัดศรีโคมคำ  อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  เชียงใหม่  วัดอุโมงค์  โครงการบ้านข้างวัด  วัดศรีสุพรรณ  ถนนคนเดินวัวลาย  วัดพระธาตุดอยคำ  พระธาตุดอยสุเทพ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระสิงห์  VERSAILLES DE FLORE   ตลาดวโรรส  ONE NIMMAN   ท่าอากาศยานเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-13 / 13-16 (วันสงกรานต์)11,9995,999
เมษายน
10-13 / 13-16 (วันสงกรานต์)11,9995,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน PHRAE NAKARA HOTEL, จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า
2 วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วัดกลางน้ำ – วัดศรีโคมคำ PHAYAO GATEWAY HOTEL, พะเยา หรือเทียบเท่า
3 อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง – เชียงใหม่ – วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
4 วัดพระธาตุดอยคำ – พระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระสิงห์ – VERSAILLES DE FLORE - ตลาดวโรรส – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน
 • โรงแรม
 • PHRAE NAKARA HOTEL, จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วัดกลางน้ำ – วัดศรีโคมคำ
 • โรงแรม
 • PHAYAO GATEWAY HOTEL, พะเยา หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง – เชียงใหม่ – วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดพระธาตุดอยคำ – พระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระสิงห์ – VERSAILLES DE FLORE - ตลาดวโรรส – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • โรงแรม