ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม (VZ) 3วัน 2คืน ZMSN02 – TH2821146

รหัสทัวร์ : TH2821146
เดินทาง : Dec 2021 - Mar 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม (VZ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่  สวนดอกไม้ แม่ริม  ปาย  สะพานประวัติศาสตร์ปาย  ปายแคนยอน  ถนนคนเดินปาย  ม่อนหยุ่นไหล  จุดชมวิวดอยกิ่วลม  บ้านจ่าโบ่  บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)  วัดพระธาตุดอยกองมู  วัดจอคำ จองกลาง  สะพานซูตองเป้  ปางอุ๋ง  บ้านรักไทย  ตลาดวโรรส 

สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  สวนดอกไม้ แม่ริม  ปาย  สะพานประวัติศาสตร์ปาย  ปายแคนยอน  ถนนคนเดินปาย  ม่อนหยุ่นไหล  จุดชมวิวดอยกิ่วลม  บ้านจ่าโบ่  บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)  วัดพระธาตุดอยกองมู  วัดจอคำ จองกลาง  สะพานซูตองเป้  ปางอุ๋ง  บ้านรักไทย  ตลาดวโรรส  สนามบินเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม19-21 / 26-289,999
28-3010,999
มกราคม
19-21 / 26-289,999
28-3010,999
กุมภาพันธ์2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-259,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2710,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-259,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2710,999
มีนาคม2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-259,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2710,999
มีนาคม
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-259,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2710,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – สวนดอกไม้ แม่ริม – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย ลิลู ปาย หรือเทียบเท่า
2 ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจอคำ จองกลาง Imperial Mae Hong Son หรือเทียบเท่า
3 สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – สวนดอกไม้ แม่ริม – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย
 • โรงแรม
 • ลิลู ปาย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจอคำ จองกลาง
 • โรงแรม
 • Imperial Mae Hong Son หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่
 • โรงแรม