fbpx

ทัวร์เชียงใหม่ แม่แตง ดินแดนสามแม่ ช่วงสงกรานต์ 3วัน 2คืน CNX09 – TH542147

รหัสทัวร์ : TH542147
เดินทาง : Apr 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงใหม่ แม่แตง ดินแดนสามแม่ ช่วงสงกรานต์ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999 ฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ท่าอากาศยานเชียงใหม่  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดพระธาตุดอยคำ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  ไร่ชาลุงเดช  JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง  สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง)  วัดบ้านเด่น  อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี  ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม  วัดป่าดาราภิรมย์  อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดเจดีย์หลวง  วัดเจ็ดลิน  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
กิน : ข้าวซอย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดพระธาตุดอยคำ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  ไร่ชาลุงเดช  JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง  สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง)  วัดบ้านเด่น  อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี  ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม  วัดป่าดาราภิรมย์  อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดเจดีย์หลวง  วัดเจ็ดลิน  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์  ท่าอากาศยานเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-12 / 11-13 / 12-14 (วันสงกรานต์)9,9994,999
เมษายน
10-12 / 11-13 / 12-14 (วันสงกรานต์)9,9994,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง – ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) – วัดบ้านเด่น – อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม – วัดป่าดาราภิรมย์ – อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – วัดเจ็ดลิน – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง – ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) – วัดบ้านเด่น – อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม – วัดป่าดาราภิรมย์ – อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – วัดเจ็ดลิน – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • โรงแรม