fbpx

ทัวร์เชียงใหม่ สายมู SHOCK PRICE (VZ) 3วัน 2คืน PTH07 – TH5422014

รหัสทัวร์ : TH5422014
เดินทาง : Feb-Apr 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงใหม่ สายมู SHOCK PRICE (VZ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ เช็คอินคาเฟ่บรรยากาศดี    ไร่ชาลุงเดช  JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง  วัดบ้านเด่น  AIR DIAMOND CAFE  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์  วัดป่าแดด  วัดพระธาตุดอยคำ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE  ประตูท่าแพ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ เช็คอินคาเฟ่บรรยากาศดี    ไร่ชาลุงเดช  JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง  วัดบ้านเด่น  AIR DIAMOND CAFE  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์  วัดป่าแดด  วัดพระธาตุดอยคำ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE  ประตูท่าแพ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน20-225,9994,999
เมษายน
20-225,9994,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ เช็คอินคาเฟ่บรรยากาศดี ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – วัดบ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วัดป่าแดด – วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE – ประตูท่าแพ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ เช็คอินคาเฟ่บรรยากาศดี
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – วัดบ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดป่าแดด – วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE – ประตูท่าแพ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม