fbpx

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง (WE) 3วัน 2คืน ZCRI01 – TH2821112

รหัสทัวร์ : TH2821112
เดินทาง : Oct 2021 - Feb 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง (WE) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เชียงราย ดอยตุง  พระตำหนักดอยตุง  สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง  ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  บ้านผาฮี้  ร้านกาแฟภูผาฮี้  ดอยผาฮี้  เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์  วัดร่องเสือเต้น  วัดพระแก้ว  วัดห้วยปลากั้ง  วัดร่องขุ่น  เชียงใหม่  สวนดอกไม้แม่ริม​  ถ่ายรูปประตูท่าแพ  วัดพระธาตุดอยคำ  ร้านของฝากวนัสนันท์  ชมคาเฟ่ 
ช้อป : เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
พิเศษ : พักเชียงราย 1 คืน เชียงใหม่ 1 คืน / พักหรู 5 ดาว Wintree City Resort 1 คืน / เช้าเชียงราย ออกเชียงใหม่ ไม่ย้อนทาง

สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดอยตุง  พระตำหนักดอยตุง  สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง  ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  บ้านผาฮี้  ร้านกาแฟภูผาฮี้  ดอยผาฮี้  เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์  วัดร่องเสือเต้น  วัดพระแก้ว  วัดห้วยปลากั้ง  วัดร่องขุ่น  เชียงใหม่  สวนดอกไม้แม่ริม​  ถ่ายรูปประตูท่าแพ  วัดพระธาตุดอยคำ  ร้านของฝากวนัสนันท์  ชมคาเฟ่  สนามบินเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม21-23 / 28-3012,999
มกราคม
21-23 / 28-3012,999
กุมภาพันธ์4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
กุมภาพันธ์
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่ WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนดอกไม้แม่ริม – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 • โรงแรม
 • BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่
 • โรงแรม
 • WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้แม่ริม – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่
 • โรงแรม