fbpx

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง (SL) 3วัน 2คืน ZCRI02 – TH2821129

รหัสทัวร์ : TH2821129
เดินทาง : Oct 2021 - Jan 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง (SL) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดพระแก้ว  วัดร่องเสือเต้น  วัดห้วยปลากั้ง  พระตำหนักดอยตุง  สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง  จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ  ดอยผาฮี้  กาแฟภูผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ  สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด  วัดร่องขุ่น
ช้อป : เชียงรายไนท์บาร์ซาร์

สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วัดพระแก้ว  วัดร่องเสือเต้น  วัดห้วยปลากั้ง  พระตำหนักดอยตุง  สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง  จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ  ดอยผาฮี้  กาแฟภูผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ  สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด  วัดร่องขุ่น  สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม21-23 / 28-3010,999
มกราคม
21-23 / 28-3010,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – ดอยผาฮี้ – กาแฟภูผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง
 • โรงแรม
 • BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – ดอยผาฮี้ – กาแฟภูผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 • โรงแรม
 • BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • โรงแรม