fbpx

ทัวร์เชียงราย สีสันเมืองล้านนา วันหยุดสงกรานต์ 3วัน 2คืน CEI10 – TH542159

รหัสทัวร์ : TH542159
เดินทาง : Apr 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงราย สีสันเมืองล้านนา วันหยุดสงกรานต์ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999 ฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เชียงราย วัดพระแก้ว  วัดมิ่งเมือง  วัดห้วยทรายขาว  สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง)  วัดห้วยปลากั้ง  เชียงรายไนท์บาซ่าร์  ร้านจูโม้ง  วัดร่องเสือเต้น  ไร่ชาวังพุดตาล  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี  พระตำหนักดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง  วัดพระธาตุดอยตุง  ไร่ชาฉุยฟง 
กิน : ข้าวซอย / อาหารจีนยูนนาน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  วัดพระแก้ว  วัดมิ่งเมือง  วัดห้วยทรายขาว  สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง)  วัดห้วยปลากั้ง  เชียงรายไนท์บาซ่าร์  ร้านจูโม้ง  วัดร่องเสือเต้น  ไร่ชาวังพุดตาล  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี  พระตำหนักดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง  วัดพระธาตุดอยตุง  ไร่ชาฉุยฟง  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-14 / 13-15 (วันสงกรานต์)10,9994,999
เมษายน
12-14 / 13-15 (วันสงกรานต์)10,9994,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดพระแก้ว – วัดมิ่งเมือง – วัดห้วยทรายขาว – สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) – วัดห้วยปลากั้ง – เชียงรายไนท์บาซ่าร์ TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 ร้านจูโม้ง – วัดร่องเสือเต้น – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดพระแก้ว – วัดมิ่งเมือง – วัดห้วยทรายขาว – สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) – วัดห้วยปลากั้ง – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
 • โรงแรม
 • TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านจูโม้ง – วัดร่องเสือเต้น – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี
 • โรงแรม
 • TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 • โรงแรม