fbpx

ทัวร์เชียงราย แม่สลอง SHOCK PRICE (VZ) 3วัน 2คืน PTH02 – TH5422013

รหัสทัวร์ : TH5422013
เดินทาง : Feb-Apr 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เชียงราย แม่สลอง SHOCK PRICE (VZ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไร่ชาวังพุดตาล   พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี  กาดแม่สลอง  พระตำหนักดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง  วัดพระธาตุดอยตุง  จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  บ้านผาฮี้  ร้านกาแฟภูผาฮี้  เชียงรายไนท์บาซ่าร์  วัดพระแก้ว  วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น  วัดร่องขุ่น  SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE  สิงห์ปาร์ค
กิน : ข้าวซอย

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  ไร่ชาวังพุดตาล   พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี  กาดแม่สลอง  พระตำหนักดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง  วัดพระธาตุดอยตุง  จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  บ้านผาฮี้  ร้านกาแฟภูผาฮี้  เชียงรายไนท์บาซ่าร์  วัดพระแก้ว  วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น  วัดร่องขุ่น  SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE  สิงห์ปาร์ค  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน20-22 5,9994,999
เมษายน
20-22 5,9994,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี – กาดแม่สลอง SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์ SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE – สิงห์ปาร์ค – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี – กาดแม่สลอง
 • โรงแรม
 • SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
 • โรงแรม
 • SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE – สิงห์ปาร์ค – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม