fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง…ขนมฝรั่งกุฎีจีน (CA) 5วัน 3คืน – CH151964

รหัสทัวร์ : CH151964
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ราคาถูก ไม่เข้าร้านช้อป
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน กายกรรมปักกิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
ช้อป : ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
กิน : สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด + เป็ดปักกิ่ง+ฟรีบรั่นดี
พิเศษ : ไม่เข้าร้านช้อป พักที่เมืงโบราณ 1 คืน

CH151964 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML) หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน กายกรรมปักกิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ตลาดรัสเซีย ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด + เป็ดปักกิ่ง / ที่พักระดับ 4 ดาว + พักที่เมืงโบราณ 1 คืน **รวมค่าวีซ่าแล้ว** **ไม่เข้าร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-8 / 6-10 / 18-22 / 26-3025,999
ธันวาคม
4-8 / 6-10 / 18-22 / 26-3025,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.00-06.20) เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือ หม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พักที่เมืองโบราณ)
3 พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่งกรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.00-06.20) เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือ หม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน
 • โรงแรม
 • MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พักที่เมืองโบราณ)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่งกรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)
 • โรงแรม