fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน เลสโก สกีดี๊ดี (TG) 5วัน 3คืน (ZPEK03) – CH281965

รหัสทัวร์ : CH281965
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ทะเลสาบโฮ่วไห่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท พระราชวังฤดูร้อน
ช้อป : ถนนหวังฝูจิ่ง
กิน : สุกี้สไตล์ปักกิ่ง / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

CH281965 ทัวร์จีน เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ทะเลสาบโฮ่วไห่ ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ พิเศษ!! เมนู สุกี้สไตล์ปักกิ่ง / เป็ดปักกิ่ง + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-9 / 6-10 / 7-1120,999
12-1618,999
13-17 / 19-23 / 20-2419,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.25,999
ธันวาคม
5-9 / 6-10 / 7-1120,999
12-1618,999
13-17 / 19-23 / 20-2419,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.25,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม