fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ เลสโก มังกรขาว (TG) 6วัน 4คืน (ZPEK05) – CH281966

รหัสทัวร์ : CH281966
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 เมือง
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง –เมืองเซี่ยงไฮ้) หาดไว่ทาน Starbucks Reserve Roastery วัดพระหยกขาว
ช้อป : เดอะเพลส ตลาดรัสเซีย ถนนนานกิง ถนนเทียนจื่อฝาง ย่านซินเทียนตี้
กิน : เสี่ยวหลงเปา +ปูขน ท่านละ 1 ตัว +สุกี้สไตล์ปักกิ่ง +เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาว

CH281966 ทัวร์จีน เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ช้อปปิ้งเดอะเพลส ร้านปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง –เมืองเซี่ยงไฮ้) ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ถนนนานกิง Starbucks Reserve Roastery ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านบัวหิมะ ย่านซินเทียนตี้ วัดพระหยกขาว ร้านใบชา เมนูเสี่ยวหลงเปา +ปูขน ท่านละ 1 ตัว +สุกี้สไตล์ปักกิ่ง +เป็ดปักกิ่ง + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-10 / 6-11 / 7-1224,999
12-17 / 19-2422,999
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค.29,999
ธันวาคม
5-10 / 6-11 / 7-1224,999
12-17 / 19-2422,999
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค.29,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้ Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
 • โรงแรม
 • Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
 • โรงแรม
 • Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม