fbpx

ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เลสโก อาหมวยใหญ่ (XW) 5วัน 4คืน (ZTSN01) – CH281989

รหัสทัวร์ : CH281989
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชมวิวแม่น้ำไหเหอ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye เมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) สนามกีฬาแห่งชาติ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม สวนจิงซาน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก Sky Screen ถนนโบราณเฉียนเหมิน หอบูชาฟ้าเทียนถาน (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนอิตาลี
กิน : บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟ / เป็ดปักกิ่ง / เกี๊ยวขึ้นชื่อของปักกิ่ง
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาว

CH281989 ทัวร์จีน สนามบินเทียนจินปินไห่  เมืองเทียนจิน  ชมวิวแม่น้ำไหเหอ  ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye  เมืองปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)  ร้านปี่เซี๊ยะ  สนามกีฬาแห่งชาติ  ร้านบัวหิมะ จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  สวนจิงซาน  นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง  ร้านไข่มุก  ตลาดรัสเซีย  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ถนนหวังฝูจิ่ง ร้านยาสมุนไพรจีน  พระราชวังฤดูร้อน  ร้านหยก  Sky Screen  ถนนโบราณเฉียนเหมิน เมืองปักกิ่ง  หอบูชาฟ้าเทียนถาน  ร้านชา  เมืองเทียนจิน  ถนนอิตาลี  สนามบินเทียนจินปินไห่ พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟ / เป็ดปักกิ่ง / เกี๊ยวขึ้นชื่อของปักกิ่ง + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม04-08 / 14-18 / 18-22 / 21-2514,999
มีนาคม
04-08 / 14-18 / 18-22 / 21-2514,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye Holiday Inn Express Tianjin ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ – สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Tianjin ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม