fbpx

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี (8L) 6วัน 3คืน (ZCTU01) – CH281968

รหัสทัวร์ : CH281968
เดินทาง : Oct-Nov
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ช้อป : ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
กิน : อาหารตุ๋นยาจีน + สุกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

CH281968 ทัวร์จีน สนามบินเฉิงตูซวงหลิว  เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)  เมืองหวงหลง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองเม่าเสี้ยน  เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา  ร้านบัวหิมะ  ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น / พิเศษ!! เมนู อาหารตุ๋นยาจีน + สุกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน12-17 / 13-18 / 15-20 18,99915,999
16-21 / 17-22 / 23-2817,99914,999
19-24 / 20-25 / 21-26 / 24-29 / 25-30 / 26-1 ธ.ค. / 27-2 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค. / 30-5 ธ.ค.18,99914,999
พฤศจิกายน
12-17 / 13-18 / 15-20 18,99915,999
16-21 / 17-22 / 23-2817,99914,999
19-24 / 20-25 / 21-26 / 24-29 / 25-30 / 26-1 ธ.ค. / 27-2 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค. / 30-5 ธ.ค.18,99914,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิ่วจ้ายโกว Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน Xi Qiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิ่วจ้ายโกว
 • โรงแรม
 • Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
 • โรงแรม
 • Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
 • โรงแรม
 • Xi Qiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม