fbpx

ทัวร์จีน CHINA หัวโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน ZGHGH-2302CA – CH2823696

รหัสทัวร์ : CH2823696
เดินทาง : Dec 2023 - Mar 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จีน CHINA หัวโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองหังโจว  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  เจดีย์นางพญางูขาว  ร้านชา  ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  หาดไว่ทาน  ร้านยา  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  วัดลามะยงเหอกง  ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ร้านผ้าไหม  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูไก่ขอทาน+หมูพันปี / เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนูสุกี้มองโกล / เมนูเป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินหางโจว  เมืองหังโจว  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  เจดีย์นางพญางูขาว  ร้านชา  ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  หาดไว่ทาน  ร้านยา  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  วัดลามะยงเหอกง  ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ร้านผ้าไหม  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท  สนามบินปักกิ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม22-2729,990
มีนาคม
22-2729,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินหางโจว – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ร้านชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย HOLIDAY INN HANGZHOU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 หาดไว่ทาน – ร้านยา – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง) HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผ้าไหม – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินหางโจว – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ร้านชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN HANGZHOU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หาดไว่ทาน – ร้านยา – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผ้าไหม – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม