fbpx

ทัวร์จีน CHINA หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ (CA) 5วัน 3คืน ZGHGH-2303CA – CH2823591

รหัสทัวร์ : CH2823591
เดินทาง : Dec 2023 - Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน CHINA หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ (CA) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซูโจว  วัดฉงหยวน  เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง  ร้านผ้าไหม  เมืองเซี่ยงไฮ้  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  พระหยกขาว  ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว  Starbucks Reserve Roastery  ย่านซินเทียนตี้ (หรือ Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์)  เมืองโบราณเหยี่ยเหอ  ล่องเรือเมืองโบราณ เหยี่ยเหอ  ร้านหยก  เมืองหังโจว  ถนนโบราณเหอฟางเจีย  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  เจดีย์นางพญางูขาว  สวนชาหลงจิ่ง  จุดชมวิว City Balcony  หังโจว เอาท์เลต **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนูหมูตงพอ+ไก่ขอทาน / เมนู BBQ Buffet
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

สนามบินสุวรรณภูมิ  หังโจว เซียวซาน  เมืองซูโจว  วัดฉงหยวน  เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง  ร้านผ้าไหม  เมืองเซี่ยงไฮ้  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  พระหยกขาว  ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว  Starbucks Reserve Roastery  ย่านซินเทียนตี้ (หรือ Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์)  เมืองโบราณเหยี่ยเหอ  ล่องเรือเมืองโบราณ เหยี่ยเหอ  ร้านหยก  เมืองหังโจว  ถนนโบราณเหอฟางเจีย  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  เจดีย์นางพญางูขาว  สวนชาหลงจิ่ง  จุดชมวิว City Balcony  หังโจว เอาท์เลต  หังโจว เซียวซาน  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม15-19 / 29 มี.ค.-2 เม.ย.19,990
มีนาคม
15-19 / 29 มี.ค.-2 เม.ย.19,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 หังโจว เซียวซาน – เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง – ร้านผ้าไหม – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 พระหยกขาว – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – ย่านซินเทียนตี้ (หรือ Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์) HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณ เหยี่ยเหอ – ร้านหยก – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย HANGZHOU LIANGAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – สวนชาหลงจิ่ง – จุดชมวิว City Balcony – หังโจว เอาท์เลต – หังโจว เซียวซาน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หังโจว เซียวซาน – เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง – ร้านผ้าไหม – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระหยกขาว – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – ย่านซินเทียนตี้ (หรือ Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณ เหยี่ยเหอ – ร้านหยก – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
 • โรงแรม
 • HANGZHOU LIANGAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – สวนชาหลงจิ่ง – จุดชมวิว City Balcony – หังโจว เอาท์เลต – หังโจว เซียวซาน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม