fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก คุนหมิงตัวแม่ (TG) 6วัน 5คืน (ZKMG06) – CH281943

รหัสทัวร์ : CH281943
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) โชว์จางอี้โหม่ว (รวมตั๋วชมโชว์) อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : -
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ดไก่ดำ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

CH281943 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย คุนหมิง  เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว (รวมตั๋วชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก ร้านชา  วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม  พิเศษ!! เมนู สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ดไก่ดำ + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน
 • โรงแรม
 • Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • โรงแรม
 • Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 • โรงแรม
 • Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน
 • โรงแรม
 • Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
 • โรงแรม
 • Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม