fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ผานโจว เลสโก แปะก๊วยพันปี (8L) 4วัน 3คืน (ZKMG08)- CH281967

รหัสทัวร์ : CH281967
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน คุนหมิง ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999 ฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำเจียงหยวน สะพานเป๋ยผานเจียง ประตูม้าทองไก่หยก ภูเขาซีซาน เมืองโบราณกวนตู้
ช้อป : หนานผิงเจีย
กิน : สุกี้เห็ดสมุนไพร
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

CH281967 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย คุนหมิง เมืองผานโจว  หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน  ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม  ถ้ำเจียงหยวน   สะพานเป๋ยผานเจียง  เมืองคุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  ประตูม้าทองไก่หยก  ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน  เมืองโบราณกวนตู้ พิเศษ!! เมนู สุกี้เห็ดสมุนไพร + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน11-149,9998,999
21-24 / 23-26 / 28-1 ธ.ค. / 30-3 ธ.ค.10,999
18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-299,999
พฤศจิกายน
11-149,9998,999
21-24 / 23-26 / 28-1 ธ.ค. / 30-3 ธ.ค.10,999
18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-299,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน Tao Yuan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
 • โรงแรม
 • Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน
 • โรงแรม
 • Tao Yuan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
 • โรงแรม
 • Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม