fbpx

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ดิสนีย์แลนด์ (CA) 6วัน 4คืน ZGPVG-2306CA – CH2823311

รหัสทัวร์ : CH2823311
เดินทาง : Dec 2023 - Mar 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ดิสนีย์แลนด์ (CA) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก  รวมค่ารถรับส่ง)  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  วัดลามะยงเหอกง  ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนูสุกี้มองโกล / เมนูเป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง  วัดพระหยกขาว  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก  รวมค่ารถรับส่ง)  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  วัดลามะยงเหอกง  ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท  สนามบินปักกิ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็ม34,99029,990
กุมภาพันธ์
เต็ม34,99029,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – วัดพระหยกขาว – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง) HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง) HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – วัดพระหยกขาว – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย (หรือ Option: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม