fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ เลสโก อาตี๋ใหญ่ (XJ) 5วัน 3คืน (ZPVG05) – CH281951

รหัสทัวร์ : CH281951
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ) ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88) หาดไหว่ทัน Starbucks Reserve Roastery
ช้อป : ย่านซินเทียนตี้ ถนนนานกิง ถนนเทียนจื่อฝาง
กิน : ขาหมูซูโจว / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาว

CH281951 ทัวร์จีน สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง  นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง  อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ)  ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้ ร้านบัวหิมะ  ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88)  หาดไหว่ทัน  ถนนนานกิง  Starbucks Reserve Roastery  ร้านหยก  ถนนเทียนจื่อฝาง ที่พักระดับ 4 ดาว + พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน7-11 / 21-2514,999
พฤศจิกายน
7-11 / 21-2514,999
ธันวาคม5-914,999
6-10 15,999
12-16 / 19-23 13,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.22,99919,999
ธันวาคม
5-914,999
6-10 15,999
12-16 / 19-23 13,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.22,99919,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้
2 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง New Knight Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
 • โรงแรม
 • Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
 • โรงแรม
 • Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง
 • โรงแรม
 • New Knight Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม