fbpx

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING ต้าจู๋ อู่หลง หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ (FD) 4วัน 3คืน BT-CKG02-FD – CH0923591

รหัสทัวร์ : CH0923591
เดินทาง : Jun- Oct 23
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING ต้าจู๋ อู่หลง หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) เมือต้าจู๋ เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำหรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

สนามบินดอนเมือง  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) เมือต้าจู๋ เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์  สนามบินดอนเมือง  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**                                                                                                              


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)24,999
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) พักที่ VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
2 เมือต้าจู๋ • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว พักที่ XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
3 เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
4 สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)
 • โรงแรม
 • พักที่ VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมือต้าจู๋ • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว
 • โรงแรม
 • พักที่ XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
 • โรงแรม
 • พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม