fbpx

ทัวร์จีน CHINA CHONGQING (FD) 4วัน 3คืน CKGFD0123 – CH5223605

รหัสทัวร์ : CH5223605
เดินทาง : May-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน CHINA CHONGQING (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  เมืองอู่หลง   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  ศาลาประชานิคม  ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย **รวมค่าวีซ๋ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : ไม่ลงร้านช้อป

ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานฉงชิ่ง  เมืองฉงชิ่ง  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  เมืองอู่หลง   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  ศาลาประชานิคม  ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย  ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง **รวมค่าวีซ๋ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 (วันปิยมหาราช)22,888
ตุลาคม
21-24 (วันปิยมหาราช)22,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง HONG YIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
 • โรงแรม
 • HONG YIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง
 • โรงแรม
 • XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า
 • โรงแรม
 • XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม