fbpx

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING อู่หลง อู่หลิงซาน (FD) 5วัน 4คืน BT-CKG03-FD – CH0923675

รหัสทัวร์ : CH0923675
เดินทาง : Jun-Oct 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING อู่หลง อู่หลิงซาน (FD) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อู่หลิงซาน  816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์  อู่หลิงซาน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองฉงชิ่ง  ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  อำเภอต้าจู๋  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณฉือสือโข่ว  Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ถนนริมผา  หงหย้าต้ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำรับ / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

สนามบินดอนเมือง  สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์  อู่หลิงซาน  816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์  อู่หลิงซาน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองฉงชิ่ง  ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  อำเภอต้าจู๋  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณฉือสือโข่ว  Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ถนนริมผา  หงหย้าต้ง   สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์  สนามบินดอนเมือง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป24,999
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
2 อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
3 เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
4 ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่) • เมืองโบราณฉือสือโข่ว • Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์) TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
5 ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์
 • โรงแรม
 • ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า
 • โรงแรม
 • XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
 • โรงแรม
 • TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่) • เมืองโบราณฉือสือโข่ว • Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • โรงแรม
 • TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม