fbpx

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า เลสโก บัลลังก์มังกรฟ้า (FD) 4วัน 3คืน (ZCKG10) – CH282010

รหัสทัวร์ : CH282010
เดินทาง : Apr - Sep
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฉงชิ่ง ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) เมืองอู่หลง  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) เมืองฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย  ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**

CH282010 ทัวร์จีน สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์  เมืองฉงชิ่ง  อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) เมืองอู่หลง  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) เมืองฉงชิ่ง  ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย  ตลาดหงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม  สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ พิเศษ…เมนูสุกี้หม้อไฟ + ที่พัก 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท** **ไม่ลงร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน04-0717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
เมษายน
04-0717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
พฤษภาคม01-0417,999
08-1113,999
พฤษภาคม
01-0417,999
08-1113,999
กรกฎาคม03-0615,999
กรกฎาคม
03-0615,999
กันยายน18-2114,999
กันยายน
18-2114,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ)
 • โรงแรม
 • MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)
 • โรงแรม
 • MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 • โรงแรม
 • MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม