fbpx

ทัวร์ยุโรป CLASSIC BENELUX France Luxembourg Belgium Netherlands (EK) 9วัน 6คืน KER060912-EK – EU5523108

รหัสทัวร์ : EU5523108
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป CLASSIC BENELUX France Luxembourg Belgium Netherlands (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปารีส  พระราชวังแวร์ซาย  พิพิธภัณฑ์ลูฟว์  พิพิธภัณฑ์ออร์แซ  ล่องเรือบาโตมูซ  มงต์มาตร์  จัตุรัสทรอคาเดโร  หอไอเฟล  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัย  ห้างปลอดภาษี Duty Free  ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine  เมืองแม็ส  มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส  เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส  กรุงลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าลัมเซมเบิร์ก  กรุงบัสเซลส์  จัตุรัสกรองค์ปราซ  รูปปั้นแมนาคินพิส อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เกนต์  เขตเมืองเก่าเกนต์  แอนต์เวิร์ป  จตุรัสใจกลางเมือง  รอทเทอร์ดาม  บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส  สะพานขาวอีราสมูส  สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์  ศาลาว่าการเมือง  กรุงเฮก  ศาลโลกหรือพระราชวังสันติภาพ  อัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)  หมู่บ้านกังหันลม  ดัมสแควร์  ย่าน Red Light Street  ล่องเรือหลังคากระจก  สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวน์ / หอยเอสคาโก้และไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / เทศกาลเคอเคนฮอฟ จัดปีละครั้ง!!

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  ปารีส  พระราชวังแวร์ซาย  พิพิธภัณฑ์ลูฟว์  พิพิธภัณฑ์ออร์แซ  ล่องเรือบาโตมูซ  มงต์มาตร์  จัตุรัสทรอคาเดโร  หอไอเฟล  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัย  ห้างปลอดภาษี Duty Free  ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine  เมืองแม็ส  มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส  เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส  กรุงลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าลัมเซมเบิร์ก  กรุงบัสเซลส์  จัตุรัสกรองค์ปราซ  รูปปั้นแมนาคินพิส อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เกนต์  เขตเมืองเก่าเกนต์  แอนต์เวิร์ป  จตุรัสใจกลางเมือง  รอทเทอร์ดาม  บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส  สะพานขาวอีราสมูส  สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์  ศาลาว่าการเมือง  กรุงเฮก  ศาลโลกหรือพระราชวังสันติภาพ  อัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)  หมู่บ้านกังหันลม  ดัมสแควร์  ย่าน Red Light Street  ล่องเรือหลังคากระจก  สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ  อัมสเตอร์ดัม(สนามบิน)  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน26-4 พ.ค. (วันแรงงาน)92,999
เมษายน
26-4 พ.ค. (วันแรงงาน)92,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)
3 ปารีส-มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างปลอดภาษี Duty Free-ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)
4 เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิร์ก-ย่านเมืองเก่าลัมเซมเบิร์ก Mercure Luxembourg off Kirchberg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5 กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-รูปปั้นแมนาคินพิส-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-เกนต์-เขตเมืองเก่าเกนต์-แอนต์เวิร์ป Hotel Leonardo Hotel Antwerpen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
6 แอนต์เวิร์ป-จตุรัสใจกลางเมือง-รอทเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส-สะพานขาวอีราสมูส-สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์-ศาลาว่าการเมือง-กรุงเฮก-ศาลโลกหรือพระราชวังสันติภาพ-อัมสเตอร์ดัม Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (2คืน)
7 อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน Red Light Street Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
8 ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม(สนามบิน)
9 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปารีส-มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างปลอดภาษี Duty Free-ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิร์ก-ย่านเมืองเก่าลัมเซมเบิร์ก
 • โรงแรม
 • Mercure Luxembourg off Kirchberg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-รูปปั้นแมนาคินพิส-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-เกนต์-เขตเมืองเก่าเกนต์-แอนต์เวิร์ป
 • โรงแรม
 • Hotel Leonardo Hotel Antwerpen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แอนต์เวิร์ป-จตุรัสใจกลางเมือง-รอทเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส-สะพานขาวอีราสมูส-สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์-ศาลาว่าการเมือง-กรุงเฮก-ศาลโลกหรือพระราชวังสันติภาพ-อัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (2คืน)
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน Red Light Street
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม(สนามบิน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม