fbpx

ทัวร์ยุโรป CLASSIC EAST EUROPE Germany Austria Czech Slovakia Hungary (EK) 9วัน 6คืน KER050921-EK – EU5524078

รหัสทัวร์ : EU5524078
เดินทาง : Feb-Apr 2024
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป CLASSIC EAST EUROPE Germany Austria Czech Slovakia Hungary (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค(เยอรมนี)  ฟุสเซ่น  โบสถ์พระวิญญาณ  ชวังเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  เชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  จัตุรัสเมืองเก่า  อนุสาวรีย์ยานฮุส  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทกรุงปราก  ปราสาทบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ฮีโร่สแควร์  ป้อมชาวประมง  มหาวิหารเซนต์แมทเทียส  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  Designer Outlet Parndof  เวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ศาลาว่าการ  พระราชวังโฮฟบวร์ก  โบสถ์เซนต์สเตฟาน  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน / Ribs of Vienna ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักย่านใจกลางเมืองเก่า 2 คืน

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  มิวนิค(เยอรมนี)  ฟุสเซ่น  โบสถ์พระวิญญาณ  ชวังเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  เชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  จัตุรัสเมืองเก่า  อนุสาวรีย์ยานฮุส  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทกรุงปราก  ปราสาทบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ฮีโร่สแควร์  ป้อมชาวประมง  มหาวิหารเซนต์แมทเทียส  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  Designer Outlet Parndof  เวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ศาลาว่าการ  พระราชวังโฮฟบวร์ก  โบสถ์เซนต์สเตฟาน  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ (สนามบินเวียนนา)  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม22-3092,999
มีนาคม
22-3092,999
เมษายน12-20 (วันสงกรานต์)99,999
27-5 พ.ค. (วันแรงงาน)92,999
เมษายน
12-20 (วันสงกรานต์)99,999
27-5 พ.ค. (วันแรงงาน)92,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 มิวนิค(เยอรมนี)-ฟุสเซ่น-โบสถ์พระวิญญาณ Hotel Luitpoldpark Fuessen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 ฟุสเซ่น-ชวังเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล Hotel Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 ฮัลส์สตัทท์-เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
5 กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทกรุงปราก Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
6 ปราสาทบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Designer Outlet Parndof-เวียนนา Hotel Doubletree by Hilton Vienna Schonbrunn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ศาลาว่าการ-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-(สนามบินเวียนนา)
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิวนิค(เยอรมนี)-ฟุสเซ่น-โบสถ์พระวิญญาณ
 • โรงแรม
 • Hotel Luitpoldpark Fuessen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟุสเซ่น-ชวังเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล
 • โรงแรม
 • Hotel Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮัลส์สตัทท์-เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทกรุงปราก
 • โรงแรม
 • Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส
 • โรงแรม
 • Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Designer Outlet Parndof-เวียนนา
 • โรงแรม
 • Hotel Doubletree by Hilton Vienna Schonbrunn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ศาลาว่าการ-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-(สนามบินเวียนนา)
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม