fbpx

ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY (TK) 8วัน 6คืน – TK401941

รหัสทัวร์ : TK401941
เดินทาง : Sep-Oct
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ตุรกี บินภายใน 2 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ไร่สตอเบอรี่ (เก็บและทานสดๆจากไร่) ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังทอปกาปึ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อป : ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย / บินเช้าถึงเย็นพักผ่อนได้เต็มที่ / ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น พิเศษ..พักเมืองคัปปาโดเกีย 2 คืน

TK401941 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร ระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองอิสปาตาร์ ไร่สตอเบอรี่ (เก็บและทานสดๆจากไร่) เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บินตรง + บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย / บินเช้าถึงเย็นพักผ่อนได้เต็มที่ / ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น พิเศษ..พักเมืองคัปปาโดเกีย 2 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-12 / 7-14 / 12-19 / 16-23 / 17-24 / 19-26 / 20-2738,900
ตุลาคม
5-12 / 7-14 / 12-19 / 16-23 / 17-24 / 19-26 / 20-2738,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย Avrasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
2 เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-โรงงานทอพรม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานเซรามิคและโรงงานเพชร-ระบำหน้าท้อง Avrasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
3 เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองอิสปาตาร์ Barida Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
4 เมืองอิสปาตาร์-ไร่สตรอเบอรี่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
5 เมืองปามุคคาเล่-บ้านพระแม่มารี-เมืองอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเสื้อหนัง-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
6 กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
7 กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอกาปี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-กรุงเทพมหานคร
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย
 • โรงแรม
 • Avrasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-โรงงานทอพรม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานเซรามิคและโรงงานเพชร-ระบำหน้าท้อง
 • โรงแรม
 • Avrasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองอิสปาตาร์
 • โรงแรม
 • Barida Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอิสปาตาร์-ไร่สตรอเบอรี่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
 • โรงแรม
 • Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปามุคคาเล่-บ้านพระแม่มารี-เมืองอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเสื้อหนัง-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต
 • โรงแรม
 • Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอกาปี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม