fbpx

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน เลสโก เชอรี่ สวีท (TW) 5วัน 3คืน (ZTAE02) – K282022

รหัสทัวร์ : K282022
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน ชมซากุระบาน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดดองฮวาซา  ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  หมู่บ้านมาบิจอง  ถนนดงซองโน สวนสนุกอีเวิล์ด  เมืองปูซาน  เทศกาลดอกซากุระจินเฮ  สถานีรถไฟคยองฮวา ชมซากุระถนนดัลมาจิ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน วัดแฮดงยงกุกซา  เมืองเคียงจู  หอดูดาวชมซองแด  เมืองวัดพลูกุกซา  ถ้ำซ็อคคูรัม
ช้อป : ตลาดปลาจากัลชิ  ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง  ซุปเปอร์มาร์เกตละลายเงินวอน
พิเศษ : เทศกาลดอกซากุระจินเฮ / ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road / ชมซากุระถนนดัลมาจิ

K282022 ทัวร์เกาหลี สนามบินแทกู  วัดดองฮวาซา  ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  หมู่บ้านมาบิจอง  ถนนดงซองโน สวนสนุกอีเวิล์ด  เมืองปูซาน  เทศกาลดอกซากุระจินเฮ  สถานีรถไฟคยองฮวา  คอสเมติค ชมซากุระถนนดัลมาจิ  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรโสม  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ตลาดปลาจากัลชิ  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  ดิวตี้ฟรี  ถนนนัมโพดง วัดแฮดงยงกุกซา  เมืองเคียงจู  หอดูดาวชมซองแด  เมืองวัดพลูกุกซา  ถ้ำซ็อคคูรัม  ซุปเปอร์มาร์เกตละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
4 ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
5 วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - เมืองวัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เกตละลายเงินวอน - สนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
 • โรงแรม
 • CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - เมืองวัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เกตละลายเงินวอน - สนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม