fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง EP.2 (VZ) 4วัน 3คืน (ZSGN06) – V281957

รหัสทัวร์ : V281957
เดินทาง : Nov-Dec 19
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ ชมสวนดอกไม้ พัก 4 ดาว 2 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999 ฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  นั่งรถราง โลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน  สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว  กรุงโฮจิมินห์  โบสถ์นอเทรอดาม  ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดไนท์ มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

V281957 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  นั่งรถราง โลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม  ตลาดไนท์ มาร์เก็ต  สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน  สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว  กรุงโฮจิมินห์  โบสถ์นอเทรอดาม  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบ๋นถั่น  สนามบินเตินเซินเญิ้ต พิเศษ…เมนูซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม + ที่พัก 4 ดาว 2 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-813,999
26-2914,999
ธันวาคม
5-813,999
26-2914,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
 • โรงแรม
 • LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
 • โรงแรม
 • REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม