fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ เลสโก สาวใต้แซ่บเว่อร์ (VZ) 4วัน 3คืน (ZSGN01) – V281962

รหัสทัวร์ : V281962
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ บันไดสวรรค์ ชมดอกไม้ หมู่บ้านดินเหนียว พัก 4 ดาว 2 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองดาลัด  นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ซันนี่ฟาร์ม  บันไดสวรรค์  กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง  วัดตั๊กลั้ม สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  หมู่บ้านดินเหนียว  เมืองญาจาง วัดลองเซิน  วัดโพนากาจาม  เจดีย์โพนากา  โบสถ์ปราสาทหิน  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายขาว เมืองโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต ญาจางไนท์มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : บุฟเฟ่ต์สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : บันไดสวรรค์ ชมดอกไม้ หมู่บ้านดินเหนียว พัก 4 ดาว 2 คืน

V281962 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ซันนี่ฟาร์ม  บันไดสวรรค์  กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง  วัดตั๊กลั้ม  ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  หมู่บ้านดินเหนียว  เมืองญาจาง  ญาจางไนท์มาร์เก็ต  วัดลองเซิน  วัดโพนากาจาม  เจดีย์โพนากา  โบสถ์ปราสาทหิน  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายขาว เมืองโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบ๋นถั่น  สนามบินเตินเซินเญิ้ต พัก 4 ดาว 2 คืน / บุฟเฟ่ต์สไตล์เวียดนาม


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-01 มี.ค.11,9998,999
กุมภาพันธ์
27-01 มี.ค.11,9998,999
มีนาคม05-0811,99910,999
12-15 / 19-22 / 26-2911,999
มีนาคม
05-0811,99910,999
12-15 / 19-22 / 26-2911,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ซันนี่ฟาร์ม – บันไดสวรรค์ – กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง – วัดตั๊กลั้ม – ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต LA SAPIENTTE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – หมู่บ้านดินเหนียว – เมืองญาจาง – ญาจางไนท์มาร์เก็ต NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – วัดโพนากาจาม – เจดีย์โพนากา – โบสถ์ปราสาทหิน – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว TIEN DAT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองมุยเน่ – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ซันนี่ฟาร์ม – บันไดสวรรค์ – กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง – วัดตั๊กลั้ม – ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • LA SAPIENTTE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – หมู่บ้านดินเหนียว – เมืองญาจาง – ญาจางไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – วัดโพนากาจาม – เจดีย์โพนากา – โบสถ์ปราสาทหิน – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว
 • โรงแรม
 • TIEN DAT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุยเน่ – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม