fbpx

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เลสโก สาวน้อยน่ารัก (VN) 4วัน 3คืน (ZDAD12) – V281956

รหัสทัวร์ : V281956
เดินทาง : Oct-Dec 19
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พัก 5 ดาว 1 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999 ฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮัน  เมืองฮอยอัน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101 ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

V281956 ทัวร์เวียดนาม สนามบินดานัง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮัน  เมืองฮอยอัน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ถนนคนเดินฮอยอัน ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  กลับสู่เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  ตลาดฮาน  สนามบินดานัง พิเศษ เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์ + ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮัน ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บเนแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน PHO HOI HOTEL / KIM AN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ – กลับสู่เมืองดานัง GRAND MERCURE HOTEL DANANG ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮัน
 • โรงแรม
 • ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บเนแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน
 • โรงแรม
 • PHO HOI HOTEL / KIM AN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ – กลับสู่เมืองดานัง
 • โรงแรม
 • GRAND MERCURE HOTEL DANANG ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม