fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เลสโก สาวฮอตบาน่าฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน (ZDAD24) – V282016

รหัสทัวร์ : V282016
เดินทาง : Oct - Oct
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง  ถ่ายรูปหาดหมีเค  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนดอกไม้  อุโมงค์ไวน์  สะพานมือ  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์ 
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เฝอเวียดนาม
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)

V282016 ทัวร์เวียดนาม สนามบินดานัง  เมืองดานัง  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง  ถ่ายรูปหาดหมีเค  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนดอกไม้  อุโมงค์ไวน์  สะพานมือ  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์  ตลาดฮาน  สนามบินดานัง พิเศษ … เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เฝอเวียดนาม + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
กันยายน
05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
ตุลาคม02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999
ตุลาคม
02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง MERRY LAND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วัดหลินอึ๋ง – ถ่ายรูปหาดหมีเค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนดอกไม้ – อุโมงค์ไวน์ – สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
3 บานาฮิลส์ – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง
 • โรงแรม
 • MERRY LAND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลินอึ๋ง – ถ่ายรูปหาดหมีเค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนดอกไม้ – อุโมงค์ไวน์ – สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
 • โรงแรม
 • MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บานาฮิลส์ – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม