fbpx

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Austria Czech Slovakia Hungary (BR) 8วัน 5คืน VIE01 – EU5423727

รหัสทัวร์ : EU5423727
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Austria Czech Slovakia Hungary (BR) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 72,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  ถนน Getreidegasse  ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  ปราก  ซิตี้ทัวร์  ปราสาทแห่งปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ศาลาว่าการ  นาฬิกาดาราศาสตร์  บราติสลาวา  บูดาเปสต์  CASTLE HILL  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  เวียนนา  ซิตี้ทัวร์เวียนนา  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์สเตเฟ่นส์  ถนนคาร์นท์เนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : อาหารไทย / ซุปกุลาซ / ปลาเทราซ์
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  ถนน Getreidegasse  ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  ปราก  ซิตี้ทัวร์  ปราสาทแห่งปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ศาลาว่าการ  นาฬิกาดาราศาสตร์  บราติสลาวา  บูดาเปสต์  CASTLE HILL  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  เวียนนา  ซิตี้ทัวร์เวียนนา  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์สเตเฟ่นส์  ถนนคาร์นท์เนอร์  สนามบินเวียนนา  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**       


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)75,999
ตุลาคม
7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)75,999
พฤศจิกายน9-16 / 20-2772,999
พฤศจิกายน
9-16 / 20-2772,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ถนน Getreidegasse AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG , SALZBURG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 ชาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ MLYN HOTEL CESKY KRUMLOV , CESKY KRUMLOV ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ซิตี้ทัวร์ – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการ – นาฬิกาดาราศาสตร์ HOTEL DUO , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ HOTEL MERCURE BUDA , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 ซิตี้ทัวร์เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์สเตเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบินเวียนนา
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ถนน Getreidegasse
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG , SALZBURG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • MLYN HOTEL CESKY KRUMLOV , CESKY KRUMLOV ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ซิตี้ทัวร์ – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการ – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • HOTEL DUO , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
 • โรงแรม
 • HOTEL MERCURE BUDA , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา
 • โรงแรม
 • ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซิตี้ทัวร์เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์สเตเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบินเวียนนา
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม