fbpx

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (BR) 8วัน 5คืน ZGMUC-2301BR – EU2823093

รหัสทัวร์ : EU2823094
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (BR) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค  ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางเมืองมิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส   เมืองฮัลล์สตัทท์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  พระราชวังหลวง  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ศาลาว่าการหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์   พระราชวังเชินบรุนน์  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**   
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง / พิเศษเมนู Spare Ribs
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  สนามบินมิวนิค  ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางเมืองมิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส   เมืองฮัลล์สตัทท์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  พระราชวังหลวง  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ศาลาว่าการหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์   พระราชวังเชินบรุนน์  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท  สนามบินเวียนนา  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**     


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม 20-2769,990
มีนาคม
20-2769,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Best Western Plus Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส Goldenes Theater Hotel Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค Spa Hotel Vita, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Duo, Prague ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ JUFA Hotel Wien, Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 พระราชวังเชินบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น
 • โรงแรม
 • Best Western Plus Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 • โรงแรม
 • Goldenes Theater Hotel Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค
 • โรงแรม
 • Spa Hotel Vita, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • Hotel Duo, Prague ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
 • โรงแรม
 • JUFA Hotel Wien, Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเชินบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม