fbpx

ทัวร์ยุโรป ENCHANTING EAST EUROPE เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย (EK) 9วัน 6คืน KER020911-EK – EU5523092

รหัสทัวร์ : EU5523092
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป ENCHANTING EAST EUROPE เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 86,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค  ฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์  เมืองเชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก จตุรัสเมืองเก่า  ปราสทกรุงปราก  สะพานชาร์ลส์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทแห่งบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  จตุรัสวีรบุรุษ  เวียนนา  ช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  Designer Outlet Parndof **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  มิวนิค  ฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์  เมืองเชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก จตุรัสเมืองเก่า  ปราสาทกรุงปราก  สะพานชาร์ลส์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทแห่งบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  จตุรัสวีรบุรุษ  เวียนนา  ช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  Designer Outlet Parndof  สนามบินเวียนนา  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-11 (วันจักรี)89,999
10-18 (วันสงกรานต์)98,999
28-6 พ.ค. (วันแรงงาน)86,999
เมษายน
3-11 (วันจักรี)89,999
10-18 (วันสงกรานต์)98,999
28-6 พ.ค. (วันแรงงาน)86,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 มิวนิค-ฟุสเซ่น Hotel Luitpoldpark, Munich หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล Hotel Holiday Inn Salzburg City, Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 ฮัลส์สตัทท์-จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
5 กรุงปราก-จตุรัสเมืองเก่า-ปราสาทกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์ Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
6 กรุงปราก-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 บูดาเปสต์-จตุรัสวีรบุรุษ-เวียนนา-ช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-Designer Outlet Parndof-สนามบินเวียนนา
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิวนิค-ฟุสเซ่น
 • โรงแรม
 • Hotel Luitpoldpark, Munich หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล
 • โรงแรม
 • Hotel Holiday Inn Salzburg City, Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮัลส์สตัทท์-จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงปราก-จตุรัสเมืองเก่า-ปราสาทกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์
 • โรงแรม
 • Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงปราก-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรม
 • Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์-จตุรัสวีรบุรุษ-เวียนนา-ช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-Designer Outlet Parndof-สนามบินเวียนนา
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม