fbpx

ทัวร์ยุโรป ENCHANTING EAST EUROPE เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย (EK) 9วัน 6คืน KER020911-EK – EU5523092

รหัสทัวร์ : EU5523092
เดินทาง : July-Oct 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป ENCHANTING EAST EUROPE เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค  ฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์  เมืองเชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก จตุรัสเมืองเก่า  ปราสทกรุงปราก  สะพานชาร์ลส์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทแห่งบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  จตุรัสวีรบุรุษ  เวียนนา  ช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  Designer Outlet Parndof **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  มิวนิค  ฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ฮัลส์สตัทท์  เมืองเชสกี ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  จัตุรัสเมืองเก่า  อนุสาวรีย์ยานฮุส  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทกรุงปราก  สะพานชาร์ล   เมืองบราติสลาวา  ปราสาทแห่งบราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  บูดาเปสต์  ฮีโร่สแควร์  ป้อมชาวประมง  มหาวิหารเซนต์แมทเทียส  เวียนนา  ช้อปปิ้ง  พระราชวังเชินบรุนน์  Designer Outlet Parndof  สนามบินเวียนนา  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม25-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)95,999
กรกฎาคม
25-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)95,999
กันยายน14-2286,999
กันยายน
14-2286,999
ตุลาคม12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-25 / 20-28 (วันปิยมหาราช)89,999
ตุลาคม
12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-25 / 20-28 (วันปิยมหาราช)89,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 มิวนิค-ฟุสเซ่น Hotel Best Western Plus Hotel Fuessen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 ฮัลส์สตัทท์-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
5 กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทกรุงปราก-สะพานชาร์ล Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
6 เมืองบราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-เวียนนา-ช้อปปิ้ง Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-Designer Outlet Parndof-สนามบินเวียนนา
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิวนิค-ฟุสเซ่น
 • โรงแรม
 • Hotel Best Western Plus Hotel Fuessen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล
 • โรงแรม
 • Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮัลส์สตัทท์-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทกรุงปราก-สะพานชาร์ล
 • โรงแรม
 • Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรม
 • Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-เวียนนา-ช้อปปิ้ง
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-Designer Outlet Parndof-สนามบินเวียนนา
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม