fbpx

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (EY) 8วัน 5คืน ZGMUC-2207EY – EU2822288

รหัสทัวร์ : EU2822288
เดินทาง : Sep-Dec 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวคิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (EY) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 53,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมิวนิค  สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางของเมืองมิวนิค  ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์  เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง / Spare Ribs
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินมิวนิค  เมืองมิวนิค  สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางของเมืองมิวนิค  ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์  เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์  สนามบินเวียนนา  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
พฤศจิกายน
11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
ธันวาคม4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางของเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
9 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางของเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น
 • โรงแรม
 • Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 • โรงแรม
 • Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก
 • โรงแรม
 • Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
 • โรงแรม
 • Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม