ทัวร์ยุโรป East Europe (Germany Czech Slovakia Hungary Austria) (EK) 10วัน 7คืน MUC01 – EU5422003

รหัสทัวร์ : EU5422003
เดินทาง : Mar-May 2022
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป East Europe (Germany Czech Slovakia Hungary Austria) (EK) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค(เยอรมัน)  มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง สนาม ALLIANZ  เมืองโฮเฮนชวานเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินส์บรูค (ออสเตรีย) หลังคาทองคำ   ฮัลสตัท  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  เชสกี้ ครุมลอฟ (ปราก)  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์   ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  บราติสสลาว่า (สโลวาเกีย)  บูดาเปสต์ (ฮังการี)  จัตุรัสวีรบุรุษ  CASTLE HILL  ป้อมชาวประมง  ล่องแม่น้ำดานูบ  เวียนนา (ออสเตรีย)  PARNDOLF OUTLET  ซิตี้ทัวร์  พระราชวังเชินบรุนน์  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**
ช้อป : ย่านประตูเมืองเก่า / PARNDOLF OUTLET / ถนนคาร์นท์เนอร์
กิน : ขาหมูเยอรมัน / เมนูซุปกุลาซ / ไส้กรอกเวียนนา
พิเศษ : เข้าทางมิวนิค ออกทางเวียนนา

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง)  มิวนิค(เยอรมัน)  มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง สนาม ALLIANZ  เมืองโฮเฮนชวานเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินส์บรูค (ออสเตรีย) หลังคาทองคำ   ฮัลสตัท  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  เชสกี้ ครุมลอฟ (ปราก)  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์   ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  บราติสสลาว่า (สโลวาเกีย)  บูดาเปสต์ (ฮังการี)  จัตุรัสวีรบุรุษ  CASTLE HILL  ป้อมชาวประมง  ล่องแม่น้ำดานูบ  เวียนนา (ออสเตรีย)  PARNDOLF OUTLET  ซิตี้ทัวร์  พระราชวังเชินบรุนน์  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์  สนามบินเวียนนา  สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-20 / 25-3 เม.ย.69,999
มีนาคม
11-20 / 25-3 เม.ย.69,999
เมษายน1-10 (วันจักรี) / 17-26 / 29-8 พ.ค. (วันแรงงาน)69,999
8-17 / 9-18 (วันสงกรานต์)79,999
เมษายน
1-10 (วันจักรี) / 17-26 / 29-8 พ.ค. (วันแรงงาน)69,999
8-17 / 9-18 (วันสงกรานต์)79,999
พฤษภาคม13-22 / 20-2969,999
พฤษภาคม
13-22 / 20-2969,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
2 ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง – สนาม ALLIANZ (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน) HOLIDAY INN HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า
3 เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค (ออสเตรีย) – ชมหลังคาทองคำ HWEST HALL HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า
4 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล AUSTRIA TREND HOTEL, SALZBURG หรือเทียบเท่า
5 เชสกี้ ครุมลอฟ (ปราก) – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ EXPO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – บราติสสลาว่า (สโลวาเกีย) FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
7 บูดาเปสต์ (ฮังการี) – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องแม่น้ำดานูบ DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
8 เวียนนา (ออสเตรีย) – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์ DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
9 พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบินเวียนนา – สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
10 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง – สนาม ALLIANZ (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค (ออสเตรีย) – ชมหลังคาทองคำ
 • โรงแรม
 • HWEST HALL HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL, SALZBURG หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เชสกี้ ครุมลอฟ (ปราก) – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • EXPO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – บราติสสลาว่า (สโลวาเกีย)
 • โรงแรม
 • FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์ (ฮังการี) – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรม
 • DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา (ออสเตรีย) – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์
 • โรงแรม
 • DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบินเวียนนา – สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม