fbpx

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE SMART WINTER (EY) 9วัน 6คืน MUC05 – EU5423729

รหัสทัวร์ : EU5423729
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE SMART WINTER (EY) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 79,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค(เยอรมัน)  มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง  เมืองโฮเฮนชวานเกา   ปราสาทนอยชวานสไตน์  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  มหาวิหารซาลซ์บูร์ก  ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทแห่งปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  ย่านช่างทองโบราณ  เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  ปราสาทบราติสลาวา  โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ  มหาวิหารเซนต์มาร์ติน  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  CASTLE HILL  HEROES’ SQUARE  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  PARNDOLF OUTLET  เวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน์  ซิตี้ทัวร์  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์สเตเฟ่นส์  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อาบูดาบี  มิวนิค(เยอรมัน)  มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง  เมืองโฮเฮนชวานเกา   ปราสาทนอยชวานสไตน์  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  มหาวิหารซาลซ์บูร์ก  ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทแห่งปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส  ย่านช่างทองโบราณ  เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  ปราสาทบราติสลาวา  โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ  มหาวิหารเซนต์มาร์ติน  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  CASTLE HILL  HEROES’ SQUARE  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  PARNDOLF OUTLET  เวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน์  ซิตี้ทัวร์  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์สเตเฟ่นส์  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์  สนามบินเวียนนา  อาบูดาบี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยมหาราช)79,999
ตุลาคม
10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยมหาราช)79,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อาบูดาบี – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง – เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ชาลซ์บูร์ก AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ SAVOY HOTEL , CESKY BUDEJOVICE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ DUO HOTEL , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ- มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ HOLIDAY BEACH WELLNESS HOTEL , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – PARNDOLF OUTLET – เวียนนา ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 พระราชวังเชินบรุนน์ – ซิตี้ทัวร์ – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์สเตเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
8 สนามบินเวียนนา – อาบูดาบี
9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อาบูดาบี – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง – เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ชาลซ์บูร์ก
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • SAVOY HOTEL , CESKY BUDEJOVICE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ
 • โรงแรม
 • DUO HOTEL , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ- มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรม
 • HOLIDAY BEACH WELLNESS HOTEL , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – PARNDOLF OUTLET – เวียนนา
 • โรงแรม
 • ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเชินบรุนน์ – ซิตี้ทัวร์ – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์สเตเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
 • โรงแรม
 • ARION CITY HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเวียนนา – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม