fbpx

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ EAST EUROPE ZUG SPITZE Germany Czech Slovakia Hungary Austria (TG) 10วัน 7คืน MUC03 – EU5423329

รหัสทัวร์ : EU5423329
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ EAST EUROPE ZUG SPITZE Germany Czech Slovakia Hungary Austria (TG) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 109,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เยอรมัน  เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น  พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE  เมืองอินน์สบรูค  GOLDEN ROOF  เมืองซาลส์บวร์ก  เมืองซาลส์บวร์ก  เซนต์วูฟกัง  ฮัลสตัท  กรุงเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โรงโอเปร่า  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์   บูดาเปสต์  CASTLE HILL  HEROES’ SQUARE   โบสถ์แมทเธียส  ล่องแม่น้ำดานูบ  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  กรุงปราก  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์  เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ  เมืองมิวนิค มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง   สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM
กิน : เมนูขาหมูเยอรมัน / เมนู ซุปกุลาส / อาหารไทย
พิเศษ : พิชิตยอดเขา Zugspitze / พัก 4 ดาว / บินตรง / รวมวีซ่าและทิปแล้ว / สะสมไมล์ได้ 50%

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินมิวนิค(เยอรมันนี)  เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น  พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE  เมืองอินน์สบรูค  GOLDEN ROOF  เมืองซาลส์บวร์ก  เมืองซาลส์บวร์ก  เซนต์วูฟกัง  ฮัลสตัท  กรุงเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โรงโอเปร่า  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์   บูดาเปสต์  CASTLE HILL  HEROES’ SQUARE   โบสถ์แมทเธียส  ล่องแม่น้ำดานูบ  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  กรุงปราก  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์  เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ  เมืองมิวนิค มาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง   สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM  สนามบินมิวนิค  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-21 (วันสงกรานต์) 109,999
เมษายน
12-21 (วันสงกรานต์) 109,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินมิวนิค(เยอรมันนี) – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น HOTEL RHEINISCHER HOF , GARMISCH-PARTENKIRCHEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE – เมืองอินน์สบรูค – GOLDEN ROOF – เมืองซาลส์บวร์ก AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาลส์บวร์ก – เซนต์วูฟกัง – ฮัลสตัท – กรุงเวียนนา AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ล่องแม่น้ำดานูบ DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – กรุงปราก – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ DUO HOTEL , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
8 เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – เมืองมิวนิค – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง ACHAT PREMIUM SUD HOTEL , MUNICH ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
9 สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM – สนามบินมิวนิค
10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินมิวนิค(เยอรมันนี) – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
 • โรงแรม
 • HOTEL RHEINISCHER HOF , GARMISCH-PARTENKIRCHEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE – เมืองอินน์สบรูค – GOLDEN ROOF – เมืองซาลส์บวร์ก
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาลส์บวร์ก – เซนต์วูฟกัง – ฮัลสตัท – กรุงเวียนนา
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
 • โรงแรม
 • AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ล่องแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรม
 • DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – กรุงปราก – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • DUO HOTEL , PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – เมืองมิวนิค – มาเรียนพลาตซ์ – ศาลาว่าการเมือง
 • โรงแรม
 • ACHAT PREMIUM SUD HOTEL , MUNICH ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM – สนามบินมิวนิค
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม