ทัวร์ยุโรป England Shock Price! (TR) 6วัน 4คืน LGW02 – EU5421004

รหัสทัวร์ : EU5421004
เดินทาง : Dec 2021
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ยุโรป England Shock Price! (TR) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาลิสบัวรี่  สโตนเฮ้นจ์  หมู่บ้านลาคอด  เมืองบาธ  โรมันบาธ  ลอนดอน  อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม  ลอนดอน  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  Bicester Village Outlet **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาทแล้ว****ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 3 ดาวทุกคืน / บินตรง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)  เมืองซาลิสบัวรี่  สโตนเฮ้นจ์  หมู่บ้านลาคอด  เมืองบาธ  โรมันบาธ  ลอนดอน  อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม  ลอนดอน  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  Bicester Village Outlet  สนามบินแกตวิก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาทแล้ว****ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-31 (วันสิ้นปี)49,999
ธันวาคม
26-31 (วันสิ้นปี)49,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน) (อาหารเสริฟบนเครื่อง 1 มื้อ) IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
2 เมืองซาลิสบัวรี่ – สโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านลาคอด – เมืองบาธ – โรมันบาธ IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
3 ลอนดอน – อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
4 ลอนดอน – อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
5 ลอนดอน – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – Bicester Village Outlet – สนามบินแกตวิก
6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน) (อาหารเสริฟบนเครื่อง 1 มื้อ)
 • โรงแรม
 • IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาลิสบัวรี่ – สโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านลาคอด – เมืองบาธ – โรมันบาธ
 • โรงแรม
 • IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลอนดอน – อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
 • โรงแรม
 • IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลอนดอน – อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
 • โรงแรม
 • IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลอนดอน – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – Bicester Village Outlet – สนามบินแกตวิก
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ)
 • โรงแรม