fbpx

ทัวร์ยุโรป เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย (TK) 7วัน 4คืน ZGTLL-2201TK – EU2822125

รหัสทัวร์ : EU2822125
เดินทาง : Sep 2022
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย (TK) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ประเทศเอสโตเนีย  เมืองทาลลิน  เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย  โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี  โบสถ์เซนต์แมรี่  ป้อมปราการเมืองเก่า  จัตุรัสกลางเมือง  ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก  The Great Guild Hall  ลัคกี้เฮาส์  ถนนวิรู  เมืองปาร์นู  Wooden House  ประเทศลัตเวีย  เมืองริกา  จัตุรัสทาวน์ฮออล์  อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์  บ้านนายหัวดำ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral  อาคารสามพี่น้อง  ตลาดกลาง  เมืองรุนดาเล  พระราชวังรุนดาเล  ประเทศลิธัวเนีย  เมืองชัวเลย์  สุสานไม้กางเขน  เมืองคาอูนัส  อาคารศาลาว่าการ  ปราสาทคาอูนัส  วิหารคาอูนัส  เมืองทราไก  ปราสาททราไก  เมืองวิลนีอุส  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล  ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส  โบสถ์เซนต์แอน  จตุรัสกลางเมือง  ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน **ยังไม่รวมวีซ่า**

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินทาลลินน์  ประเทศเอสโตเนีย  เมืองทาลลิน  เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย  โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี  โบสถ์เซนต์แมรี่  ป้อมปราการเมืองเก่า  จัตุรัสกลางเมือง  ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก  The Great Guild Hall  ลัคกี้เฮาส์  ถนนวิรู  เมืองปาร์นู  Wooden House  ประเทศลัตเวีย  เมืองริกา  จัตุรัสทาวน์ฮออล์  อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์  บ้านนายหัวดำ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral  อาคารสามพี่น้อง  ตลาดกลาง  เมืองรุนดาเล  พระราชวังรุนดาเล  ประเทศลิธัวเนีย  เมืองชัวเลย์  สุสานไม้กางเขน  เมืองคาอูนัส  อาคารศาลาว่าการ  ปราสาทคาอูนัส  วิหารคาอูนัส  เมืองทราไก  ปราสาททราไก  เมืองวิลนีอุส  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล  ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส  โบสถ์เซนต์แอน  จตุรัสกลางเมือง  ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน  สนามบินวิลนีอุส  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-1949,990
กันยายน
13-1949,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง – ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบูล
7 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า
 • โรงแรม
 • Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา
 • โรงแรม
 • VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส
 • โรงแรม
 • Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส
 • โรงแรม
 • Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง – ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
 • โรงแรม