ทัวร์ยุโรป Benelux France Belgium Netherland (EK) 8วัน 5คืน CDG02 – EU5422004

รหัสทัวร์ : EU5422004
เดินทาง : Mar-May 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป Benelux France Belgium Netherland (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปารีส (ฝรั่งเศส)  จัตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล  แกลอรี่ ลาแฟแยตต์  ล่องเรือบาโตมุช  พระราชวังแวร์ซายส์  La Vallee Village Outlet  บรูจก์ (เบลเยี่ยม)  จัตุรัสบรูจก์  บรัสเซลส์  อะโตเมี่ยม  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  เมเนเก้นพีส  อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)  ดัมสแควร์  ล่องเรือหลังคากระจก  เทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022  หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**
ช้อป : ชองป์เอลิเซ่ / แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / La Vallee Village Outlet
กิน : เมนูหอยเอสคาโก้
พิเศษ : เทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022 จัดขึ้นปีละครั้ง / บินลงปารีส ออกอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  ปารีส (ฝรั่งเศส)  จัตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล  แกลอรี่ ลาแฟแยตต์  ล่องเรือบาโตมุช  พระราชวังแวร์ซายส์  La Vallee Village Outlet  บรูจก์ (เบลเยี่ยม)  จัตุรัสบรูจก์  บรัสเซลส์  อะโตเมี่ยม  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  เมเนเก้นพีส  อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)  ดัมสแควร์  ล่องเรือหลังคากระจก  เทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022  หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์  สนามบินสคิปโพล  สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม28-4 เม.ย.59,999
มีนาคม
28-4 เม.ย.59,999
เมษายน1-8 (วันจักรี) / 21-28 / 28-5 พ.ค. (วันแรงงาน)59,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)69,999
เมษายน
1-8 (วันจักรี) / 21-28 / 28-5 พ.ค. (วันแรงงาน)59,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)69,999
พฤษภาคม8-1559,999
พฤษภาคม
8-1559,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
2 สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน) IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
4 บรูจก์ (เบลเยี่ยม) – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก GOLDEN TULIP HOTEL WEST , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
6 เทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022 – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ GOLDEN TULIP HOTEL WEST , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
7 สนามบินสคิปโพล – สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet
 • โรงแรม
 • IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บรูจก์ (เบลเยี่ยม) – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม
 • โรงแรม
 • GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก
 • โรงแรม
 • GOLDEN TULIP HOTEL WEST , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022 – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์
 • โรงแรม
 • GOLDEN TULIP HOTEL WEST , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสคิปโพล – สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม