fbpx

ทัวร์ยุโรป สเปน เลสโก โฮลา โฮลา (CX) 7วัน 4คืน (ZBCN01) – EU281969

รหัสทัวร์ : EU281969
เดินทาง : Feb-Mar
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป สเปน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สนามฟุตบอลคัมป์ นู มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย คาซ่า บัตโล่ คาซ่า มิลล่า โบสต์ประจำเมืองบาร์เซโลนา โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา รูปปั้นกาลิเลโอ จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังอัลจาฟีเลีย สะพานส่งน้ำโรมันโบราณแห่งเมืองเซโกเวีย มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า ถนนกรานด์ เวีย **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ถนนลา ลารัมบลาส ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : หุบเขามอนต์เซอร์รัต ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า

EU281969 ทัวร์ยุโรป ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน  ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองบาร์เซโลนา  สวนสาธารณะซิวทาเดลลา  สนามฟุตบอลคัมป์ นู  มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย  คาซ่า บัตโล่  คาซ่า มิลล่า  โบสต์ประจำเมืองบาร์เซโลนา  ถนนลา ลารัมบลาส  โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา  รูปปั้นกาลิเลโอ  อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  หุบเขามอนต์เซอร์รัต  ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า  มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต  พระแม่มารีย์องค์สีดำแห่งมอนต์เซอร์รัต  เมืองซาราโกซา  จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์  มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์  พระราชวังอัลจาฟีเลีย  เมืองเซโกเวีย  สะพานส่งน้ำโรมันโบราณแห่งเมืองเซโกเวีย  มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย  เมืองมาดริด  สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว  ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด  น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ  ที่ทำการไปรษณีย์  พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด  อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส  อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้  วิหารหลวงประจำเมืองมาดริด  เมืองโทเลโด  มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด  ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด  เมืองมาดริด  ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า  ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์  ย่านปูเอต้าเดลซอล  อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่  ถนนกรานด์ เวีย  **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-1339,999
มีนาคม
7-1339,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
2 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน - เมืองบาร์เซโลนา - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองบาร์เซโลนา - สวนสาธารณะซิวทาเดลลา - สนามฟุตบอลคัมป์ นู - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - คาซ่า บัตโล่ - คาซ่า มิลล่า - โบสต์ประจำเมืองบาร์เซโลนา - ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปั้นกาลิเลโอ - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรือเทียบเท่า
3 เมืองบาร์เซโลนา - หุบเขามอนต์เซอร์รัต - ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต - พระแม่มารีย์องค์สีดำแห่งมอนต์เซอร์รัต - เมืองซาราโกซา - จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังอัลจาฟีเลีย Hotel Goya, Zaragoza หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาราโกซา - เมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมันโบราณแห่งเมืองเซโกเวีย - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - เมืองมาดริด - สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด - น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ - ที่ทำการไปรษณีย์ - พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด - อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส - อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - วิหารหลวงประจำเมืองมาดริด NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
5 เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด - ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด - เมืองมาดริด - ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ - ย่านปูเอต้าเดลซอล - อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่ - ถนนกรานด์ เวีย NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
6 เมืองมาดริด - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน - เมืองบาร์เซโลนา - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองบาร์เซโลนา - สวนสาธารณะซิวทาเดลลา - สนามฟุตบอลคัมป์ นู - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - คาซ่า บัตโล่ - คาซ่า มิลล่า - โบสต์ประจำเมืองบาร์เซโลนา - ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปั้นกาลิเลโอ - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบาร์เซโลนา - หุบเขามอนต์เซอร์รัต - ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต - พระแม่มารีย์องค์สีดำแห่งมอนต์เซอร์รัต - เมืองซาราโกซา - จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังอัลจาฟีเลีย
 • โรงแรม
 • Hotel Goya, Zaragoza หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาราโกซา - เมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมันโบราณแห่งเมืองเซโกเวีย - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - เมืองมาดริด - สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด - น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ - ที่ทำการไปรษณีย์ - พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด - อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส - อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - วิหารหลวงประจำเมืองมาดริด
 • โรงแรม
 • NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด - ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด - เมืองมาดริด - ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ - ย่านปูเอต้าเดลซอล - อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่ - ถนนกรานด์ เวีย
 • โรงแรม
 • NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมาดริด - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม