fbpx

ทัวร์ยุโรป EXPLORER ICELAND HELSINKI Reykjavik Selfoss Vik Kirkjubaejarklaustur Hella (AY) 10วัน 8คืน KEU131023-AY – EU5523676

รหัสทัวร์ : EU5523676
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ยุโรป EXPLORER ICELAND HELSINKI Reykjavik Selfoss Vik Kirkjubaejarklaustur Hella (AY) 10วัน 8คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 209,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเรคยาวิค  ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)  อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์  น้ำพุร้อนกีย์เซอร์  น้ำตกกูลล์ฟอสส์  ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ  เคริด  กิจกรรมการขี่ม้า  น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์  น้ำตกสโกกาฟอสส์  หมู่บ้านวิก  หาดทรายดำ  โจกุลซาร์ลอน  ถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุ  Crystal Ice Cave   Diamond Beach  กรุงเรคยาวิค  Blue Lagoon  ล่องเรือชมวาฬ  กิจกรรมล่าแสงเหนือ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : ล่องเรือชมวาฬ / ล่าแสงเหนือ / ถ้ำคริสตัล ถ้ำที่สวยที่สุดในโลก / Diamond บนหาดทรายดำ / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  เมืองเรคยาวิค  ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)  อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์  น้ำพุร้อนกีย์เซอร์  น้ำตกกูลล์ฟอสส์  ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ  เคริด  กิจกรรมการขี่ม้า  น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์  น้ำตกสโกกาฟอสส์  หมู่บ้านวิก  หาดทรายดำ  โจกุลซาร์ลอน  ถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุ  Crystal Ice Cave   Diamond Beach  กรุงเรคยาวิค  Blue Lagoon  ล่องเรือชมวาฬ  กิจกรรมล่าแสงเหนือ  สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ  เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-24 (วันปิยมหาราช)209,999
ตุลาคม
15-24 (วันปิยมหาราช)209,999
ธันวาคม26-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)215,999
ธันวาคม
26-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)215,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) Break Sokos Hotel Flamingo หรือเทียบเท่า
2 เมืองเรคยาวิค-ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกกูลล์ฟอสส์-ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ION Adventure Hotel หรือเทียบเท่า
4 เคริด-กิจกรรมการขี่ม้า-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น้ำตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวิก-หาดทรายดำ Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า
5 โจกุลซาร์ลอน-ถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach Stracta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
6 กรุงเรคยาวิค-Blue Lagoon Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
7 ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมล่าแสงเหนือ Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
8 สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ Hotel Mestari หรือเทียบเท่า
9 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
10 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • โรงแรม
 • Break Sokos Hotel Flamingo หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเรคยาวิค-ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)
 • โรงแรม
 • Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกกูลล์ฟอสส์-ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
 • โรงแรม
 • ION Adventure Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เคริด-กิจกรรมการขี่ม้า-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น้ำตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวิก-หาดทรายดำ
 • โรงแรม
 • Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โจกุลซาร์ลอน-ถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach
 • โรงแรม
 • Stracta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเรคยาวิค-Blue Lagoon
 • โรงแรม
 • Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมล่าแสงเหนือ
 • โรงแรม
 • Hótel Reykjavík Grand หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ
 • โรงแรม
 • Hotel Mestari หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม