fbpx

ทัวร์ยุโรป EXQUISITE ROUTE SWITZERLAND FRANCE (TG) 9วัน 6คืน KEU040911-TG – EU5523365

รหัสทัวร์ : EU5523365
เดินทาง : Mar-Jun 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป EXQUISITE ROUTE SWITZERLAND FRANCE (TG) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 149,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูริค  จตุรัสปาราเดพบาทซ์  จุดชมวิวเดนฮอฟ  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ  ลูเซิร์น  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  กรินเดลวาลด์  ยอดเขาจุงเฟรา(นั่งกระเช้า Eiger Express)  ถ้ำน้ำแข็ง  อินเทอร์ลาเคน  แทสซ์  นั่งรถไฟกอร์นาแกรท  เซอร์แมท  ยอดแมทเทอร์ฮอร์น  เซอร์แมท  ยอดเขากลาเซียร์ 3000  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  เจนีวา  สวนอังกฤษ  น้ำพุเจ็ทโด  นั่งรถไฟ TGV  ปารีส  ล่องเรือบาโตมูซ  พระราชวังแวร์ซาย  ห้างดิวตี้ฟรี  La Samaritaine  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ปารีส  จัตุรัสทรอคาเดโด  ประตูชัย **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : ทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา / ภัตตาคาร Le Train Bleu
พิเศษ : พัก 4 ดาวในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง + พักบนเชอร์แมท 1 คืน / บินตรง

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  ซูริค  จตุรัสปาราเดพบาทซ์  จุดชมวิวเดนฮอฟ  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ  ลูเซิร์น  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  กรินเดลวาลด์  ยอดเขาจุงเฟรา(นั่งกระเช้า Eiger Express)  ถ้ำน้ำแข็ง  อินเทอร์ลาเคน  แทสซ์  นั่งรถไฟกอร์นาแกรท  เซอร์แมท  ยอดแมทเทอร์ฮอร์น  เซอร์แมท  ยอดเขากลาเซียร์ 3000  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  เจนีวา  สวนอังกฤษ  น้ำพุเจ็ทโด  นั่งรถไฟ TGV  ปารีส  ล่องเรือบาโตมูซ  พระราชวังแวร์ซาย  ห้างดิวตี้ฟรี  La Samaritaine  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ปารีส  จัตุรัสทรอคาเดโด  ประตูชัย  สนามบินปารีส  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-18 (วันสงกรานต์)159,999
เมษายน
10-18 (วันสงกรานต์)159,999
พฤษภาคม1-9 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) / 14-22149,999
พฤษภาคม
1-9 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) / 14-22149,999
มิถุนายน3-11 (วันเฉลิมราชินี ร.10)152,999
17-25149,999
มิถุนายน
3-11 (วันเฉลิมราชินี ร.10)152,999
17-25149,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริค-จตุรัสปาราเดพบาทซ์-จุดชมวิวเดนฮอฟ-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล Hotel Astoria, Lucerne หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา(นั่งกระเช้า Eiger Express)-ถ้ำน้ำแข็ง-อินเทอร์ลาเคน Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 แทสซ์-นั่งรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)
5 เซอร์แมท-ยอดเขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง Hotel Movenpick Hotel And Casino Geneva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 เจนีวา-สวนอังกฤษ-น้ำพุเจ็ทโด-นั่งรถไฟ TGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 พระราชวังแวร์ซาย-ห้างดิวตี้ฟรี-La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 จัตุรัสทรอคาเดโด-ประตูชัย-สนามบินปารีส
9 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซูริค-จตุรัสปาราเดพบาทซ์-จุดชมวิวเดนฮอฟ-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล
 • โรงแรม
 • Hotel Astoria, Lucerne หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา(นั่งกระเช้า Eiger Express)-ถ้ำน้ำแข็ง-อินเทอร์ลาเคน
 • โรงแรม
 • Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แทสซ์-นั่งรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น
 • โรงแรม
 • Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซอร์แมท-ยอดเขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง
 • โรงแรม
 • Hotel Movenpick Hotel And Casino Geneva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจนีวา-สวนอังกฤษ-น้ำพุเจ็ทโด-นั่งรถไฟ TGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ
 • โรงแรม
 • Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซาย-ห้างดิวตี้ฟรี-La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส
 • โรงแรม
 • Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทรอคาเดโด-ประตูชัย-สนามบินปารีส
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม