fbpx

ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes (AY) 9วัน 7คืน KEU120921-AY -EU5523703

รหัสทัวร์ : EU5523703
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 9D7N

ทัวร์ยุโรป Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes (AY) 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 229,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ  จัตุรัสเซเนท  อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส  อาสนวิหารอุสเพนสเก้  ช้อปปิ้ง  ย่านถนนเอสปลานาดิ  เมืองเคมิ  ล่องเรือตัดน้ำแข็ง  Snow Castle or Snow Experience 365  เมืองโรวาเนียมิ  นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์  หมู่บ้านซานตา คลอส  ซาร์ริเซลก้า  ฟาร์มสุนัขฮัสกี้  เมืองเคิร์คเนส  สัมผัสประสบการณ์กับ  การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)  โรงแรมหิมะ ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)  Siida Museum Inari  ขับสโนว์โมบิล **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : พัก Glass Igloo ชมแสงเหนือ / นั่งรถไฟนอน overnight

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ  จัตุรัสเซเนท  อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส  อาสนวิหารอุสเพนสเก้  ช้อปปิ้ง  ย่านถนนเอสปลานาดิ  เมืองเคมิ  ล่องเรือตัดน้ำแข็ง  Snow Castle or Snow Experience 365  เมืองโรวาเนียมิ  นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์  หมู่บ้านซานตา คลอส  ซาร์ริเซลก้า  ฟาร์มสุนัขฮัสกี้  เมืองเคิร์คเนส  สัมผัสประสบการณ์กับ  การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)  โรงแรมหิมะ ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)  Siida Museum Inari  ขับสโนว์โมบิล  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)229,999
ธันวาคม
26-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)229,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinkiหรือเทียบเท่า
2 เฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสเซเนท-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-อาสนวิหารอุสเพนสเก้-ช้อปปิ้ง ย่านถนนเอสปลานาดิ นั่งรถไฟแบบ OverNight Train สู่ เมืองเคมิ (Kemi)
3 เมืองเคมิ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-Snow Castle or Snow Experience 365 Seafront Premium Villa หรือเทียบเท่า
4 เมืองโรวาเนียมิ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-หมู่บ้านซานตา คลอส Arctic City Hotel หรือเทียบเท่า
5 ซาร์ริเซลก้า-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ Kakslauttanen Arctic Resort หรือระดับเทียบเท่า (Glass Igloo)
6 เมืองเคิร์คเนส-สัมผัสประสบการณ์กับ การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)-โรงแรมหิมะ Thon Hotel Kirkenes หรือเทียบเท่า
7 ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-ขับสโนว์โมบิล Kultahippu Hotel & Apartments หรือเทียบเท่า
8 สนามบินอิวาโล-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
8 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • โรงแรม
 • Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinkiหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสเซเนท-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-อาสนวิหารอุสเพนสเก้-ช้อปปิ้ง ย่านถนนเอสปลานาดิ
 • โรงแรม
 • นั่งรถไฟแบบ OverNight Train สู่ เมืองเคมิ (Kemi)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเคมิ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-Snow Castle or Snow Experience 365
 • โรงแรม
 • Seafront Premium Villa หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโรวาเนียมิ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-หมู่บ้านซานตา คลอส
 • โรงแรม
 • Arctic City Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาร์ริเซลก้า-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • โรงแรม
 • Kakslauttanen Arctic Resort หรือระดับเทียบเท่า (Glass Igloo)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเคิร์คเนส-สัมผัสประสบการณ์กับ การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)-โรงแรมหิมะ
 • โรงแรม
 • Thon Hotel Kirkenes หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-ขับสโนว์โมบิล
 • โรงแรม
 • Kultahippu Hotel & Apartments หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิวาโล-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม