fbpx

ทัวร์ยุโรป FRANCE MONT SAINT -MICHEL (EY) 7วัน 4คืน CDG01 – EU5422217

รหัสทัวร์ : EU5422217
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป FRANCE MONT SAINT -MICHEL (EY) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปารีส (ฝรั่งเศส)  มหาวิหารซาเคร-เกอร์  จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยนโปเลียน ชองเอลิเซ่  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุช  La Vallee Village Outlet  พระราชวังแวร์ ซาย  มองซ์แซงต์ มิเชล รูอ็อง ปารีส  อิสระเต็มวัน ณ กรุงปารีส **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูหอยเอสคาโก้
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อาบูดาบี  ปารีส (ฝรั่งเศส)  มหาวิหารซาเคร-เกอร์  จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยนโปเลียน ชองเอลิเซ่  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุช  La Vallee Village Outlet  พระราชวังแวร์ ซาย  มองซ์แซงต์ มิเชล รูอ็อง ปารีส  อิสระเต็มวัน ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถและหัวหน้าทัวร์ให้บริการ)  สนามบินฝรั่งเศส  อาบูดาบี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน7-13 (เต็มกรุ๊ป)49,999
พฤศจิกายน
7-13 (เต็มกรุ๊ป)49,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี
2 อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์ MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 มองซ์แซงต์ มิเชล – รูอ็อง – ปารีส MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถและหัวหน้าทัวร์ให้บริการ) MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มองซ์แซงต์ มิเชล – รูอ็อง – ปารีส
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถและหัวหน้าทัวร์ให้บริการ)
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม